Beauty behandeling

PMU (Permanente Make-Up)

Op zoek naar een gezonde, veilige en mooie permanente make-up (PMU)?

Bij Medical Beauty Center werken we uitsluitend met pigmenten die geen schadelijke stoffen bevatten voor uw lichaam.

Wellicht hoor je wel eens van anderen hoe goed hun PMU  of eyeliner jarenlang blijft zitten? Grote kans dat ze behandeld zijn met pigmenten die schadelijke stoffen bevatten. De meest gebruikte PMU inkten bestaan uit anorganische ijzeroxide verbindingen. Ons lichaam heeft een complex ijzermetabolisme die deze stoffen langzaam of NIET kan afbreken en daarom zal de pigmentatie ook langzaam vervagen of ALTIJD (gedeeltelijk) blijven zitten. Deze stoffen kunnen zich echter ook verder in het lichaam gaan verplaatsen. Dit geeft onaanvaardbare gezondheidsrisico’s waaronder verhoogd risico op kanker en andere aandoeningen aanwezig is.

Wij werken met de pigmenten van Swiss Color®.  Swiss Color® pigmenten en producten  zijn zowel ECHA-compatibel en REACH-compatibel.

Wat is ECHA?
ECHA is het European Chemicals Agency voor chemische stoffen. Het implementeert EU-wetgeving inzake chemische stoffen om de gezondheid en het milieu te beschermen. Kleurpigmenten en andere ingrediënten worden gebruikt om PMU-pigmenten te produceren en worden gereguleerd door ECHA. Alles is gemaakt van chemicaliën. Een betere kennis over schadelijke chemicaliën en een betere regulering van deze stoffen beschermen werknemers, consumenten en het milieu. ECHA reguleert deze chemicaliën door de toegestane niveaus van verschillende chemicaliën en stoffen zo vast te stellen dat ze onze gezondheid niet schaden of in gevaar brengen.

Wat is REACH?
REACH is de huidige Europese chemicaliënwetgeving en op basis daarvan een systeem voor de registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën. ECHA is verantwoordelijk voor het beheer van dit REACH-systeem.

Waar staat REACH voor?
REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals..

Wat is de REACH-verordening?
De REACH-regeling vormt de basis voor de EU-brede wetgeving inzake chemische stoffen. In het algemeen omvat alle resoluties en de daaruit geïmplementeerde regelgeving voor tatoeageproducten, evenals delen van de Cosmeticaverordening en de Verordening inzake classificatie, etikettering en verpakking (CLP) van stoffen en mengsels. Op 14 december 2020 heeft het Publicatieblad van de Europese Unie Verordening (EU) 2020/2081 van de Commissie gepubliceerd tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen of Chemicals (REACH) met betrekking tot stoffen in permanente make-up en tatoeage-inkten.

Medical Beauty Center biedt een veelzijdig aanbod van behandelingen

Een overzicht van al onze behandelingen.

Bij Medical Beauty Center beschikken we over een veelzijdig aanbod van behandelingen en merken die uw huid in optimale conditie brengen en mooi en gezond houden!

Bekijk al onze behandelingen
Wij beantwoorden uw vragen graag en geheel vrijblijvend.

Bij Medical Beauty Center beschikken we over een veelzijdig aanbod van behandelingen en merken die uw huid in optimale conditie brengen.

Bij Medical Beauty Center beschikken we over een veelzijdig aanbod van behandelingen en merken die uw huid in optimale conditie brengen en mooi en gezond houden! Medical Beauty Center is zowel huid- therapeutisch als cosmetisch centrum.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Contact opnemen of een afspraak maken.

Bij Medical Beauty Center beschikken we over een veelzijdig aanbod van behandelingen en merken die uw huid in optimale conditie brengen!