slide-7

drs. D.H. (Erik) Borg

Drs. Erik Borg, cum laude afgestudeerd Plastisch Chirurg en werkzaam in het Bravis Ziekenhuis te Bergen op Zoom en Roosendaal. Voor plastisch chirurgische informatie kunt u  www.plastischechirurgiebergenopzoom.nl  en www.plastischechirurgieroosendaal.nl raadplegen.